CROATIAN DEVELOPMENT FUND

HRVATSKI RAZVOJNI FOND

Koncept za osnivanje Razvojnih fondova za bržu realizaciju projekata iz Javnog Privatnog Partnerstva i razvoja projekata komercijalnih nekretnina


JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

COMMERCIAL PROPERTY INVESTMENT


Situacija

Javna Privatna Partnerstva postanu na temelju praznih proračuna sve važnija.

Gospodarska kriza - građevinska poduzeća imaju problem financiranja.

Posebno za srednje poduzetništvo je nabava kapitala veoma teška.

Financijska branša traži atraktivne i nove mogućnosti ulaganja.

JPP-Projekti u suradnji sa Državnim organima kao Garant u pozadini postanu za financijsku branšu sve više interesantni.


Za bolju kvalitetu življenja, atraktivnost Gradova i Općina, za bolji tržišni natjećaj Hrvatske, neophodna je snažna infrastruktura. Stoga je potrebno smisliti strategiju kako realizirati javne investicijske projekte u vremenima praznih proračuna.

JPP - FINANCIRANJA mogu:

i kod malih proračuna omogućiti investicije i pokrenuti obradu postojećih investicijskih projekata.

Neposredni efekti su:
- brža realizacija projekata
- mobilizacija inovativnih ideja kroz korištenje privatnog znanja
- prijenos rizika na privatni Sektor
- integracija regionalnih poduzeća
- stvaranje novih radnih mjesta u Regiji
- povećanje životnog standarda za građane
- povećanje atraktivnosti lokacija

PRIJEDNOSTI JPP

- sigurnost troškova i termina
- ušteda vrijemena i time korištenje objekata kroz neutralno pred-financiranje.
- ušteda novaca od prosjećno 17%
- manji troškovi financiranja radi vezivanja kreditnih institucija sa malim kamatima
- mogućnost prijenosa rizika gradnje na privatni Sektor
- prijenos ekonomskog rada na administraciju
- plaćanje tek kod poćetka korištenja
- smanjenje svih relevantnih investicijskih radova i troškova kroz trajanje projekata
HRVATSKI RAZVOJNI FOND

PREDNOSTI ZA FINANCIJSKU I OSIGURAJAVAJUČU INDUSTRIJU:

**Novo atraktivno tržište kroz novi proizvod
**Ubrzavanje razvojnih i projekata JPP-a
**Kombinacija sa drugim uslugama Banke/Osiguranja
**Pozicioniranje i profiliranje financijske institucije u regionu
**Moguća dokapitalizacija Fonda sa sredstvima EU - EIFs
**Više uvezivanja u EU i Projekte JPP-aC.I.C. u realizaciji podržava mreža kompetentnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom i opširnim Know-how, koji u lancu stvaranja novih vrijednosti i ciklusa jedne nekretnine kao i projekata iz Javnog Privatnog Partnerstva mogu svojim servisom pridonjeti uspješnoj realizaciji naše vizije. Znanje i dugogodišnje iskustvo suradnika i partnera su u odnosu na druga poslovna zanimanja od velike važnosti i glavni faktor pri realizaciji JPP i projektnog razvoja Nekretnina.

Kao neovisno tijelo za procjenu i savjet kod projektnog razvoja nekretnina, C.I.C. je uspio pridobiti daljnje kompentence sa KPMG i McKinsey koji će na temelju svoga opširnijeg znanja tržišta donijeti konkretne ocjene o svakome projektu.
Project Management će preuzeti MACE koji imaju preko 5000 završenih projekata poput World Islands, Dubai UAE; London Eye; Podravka Polska; Zlote Tarasy Warsaw; Olympic Games 2012.

Krajnu odluku o investiciji time ce donjeti nadzorni odbor Fonda, kojega će kontrolirati ulagači. Na taj način se kroz proces procjene i savjeta neovisnog tijela, te proces donošenja odluke, transparentno ukazuje na razdvajanje o izboru projekta i krajnje odluke za ulaganje. Kvalifikacija i iskustvo Partnera iz neovisnog tijela za procjenu projektnog razvoja i savjetnika Općina ili Gradova jamci da će svaka odluka o ulaganju biti pračena savjetima. Time će pregled procjene o isplativosti i tržišnje nosivosti biti za svaki projekt neovisan i transparentan.

Koncept Development Fonda - Razvojni Fond je, da investitor izravno ulaže u Fond. Development Fond investira u ca. 5 - 7 razne projekte u različitim lokacijama u hrvatskoj. Na taj način se rizik poslovanja podjeli na različite projekte i lokacije, što smanjuje rizik, i što će osigurati dobit svim ulagačima. Cilj je ulagati i u napredni projektni razvoj, koji je već u konkretnoj fazi planiranja ili za koje postoje odgovarajuće ponude za operativno upravljanje, čime će se dodatno minimizirati rizik.

Javni Partneri su Ministarstva, HBOR, Općine-Gradovi i Županije. Privatni Partneri su Fondovi, Banke, Osiguranja, privatni Investitori, Građevinska Poduzeća i Razvojni projektanti.

Razvojni Projektanti, Građevinsko poduzeće i partneri također ulaže u projekt. Uz ulaganje Razvojnog Fonda, koncept predviđa da min.5% ukupne investicije ulaže i Razvojni Projektant i/ili Građevinsko poduzeće. Time se uspije da se Razvojni Projektant i/ili Građevinsko poduzeće i ostali partneri maximalno zalažu za interese ulagača, te se time dođe i do sinkronizacije interesa Razvojnog projektanta sa interesima ulagača. Iznad toga se provizije konzultanata, savjetnika - Partnera isplačuju na temelju uspješne realizacije projekta. Taj način realizacije projekta stvara bazu za uspješno ulaganje.


For more information about the Croatian Development Fund, please contact us.

Ukoliko Vi želite sudjelovati kao investitor, štediša , partner ili na drugi naćin u ovom projektu, ne okljevajte nas kontaktirati da Vam dostavimo našu inovativnu ponudu


Contact
C.I.C. - Team & Partner

www.japodi.de
www.javno-privatno-partnerstvo.eu
japodi@japodi.de

Copyright © Croatia Investment Company